Nyvaken vårvind

Minns du mor på våren en gång
lärkornas pigga och pirrande sång

Solen skönt värma och stolt sig visa
tvingar ovana ögon att kisa

Cyklarna lätt över Ravlunda far
i Helge å ny väg vårfloden tar

Minns du sanden under skorna skria
och fötternas längtan att släppas fria

Minns du stenarna i din hand
skatter från Skåne detta vackra land

Nyvaken vårvind i luggen din leka
lovar att brisen snart havet ska smeka